Spiritcentrum

Algemene voorwaarden Stichting Spiritcentrum de zon
(hieronder vallen *Spiritcentrum* & *Reikiseichemcentrumsimon*

De volgende algemene voorwaarden van Spiritcentrum hierna te noemen SScDZ zijn van toepassing:

*  Aanmelding:
   ●  De aanmelding voor een cursus geschiedt door toezending of inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend
        aanmeldingsformulier.
  
  Voor betaling krijgt u na inschrijving het factuur / rekeningnummer waar u het bedrag op kunt overmaken, tenzij anders vermeld.
  
  Mondelinge afspraken zijn bindend.
  
  De inschrijving geldt voor de gehele cursus waarvoor u zich aanmeldt.
  
  De inschrijving voor de te volgen cursus wordt bevestigd na ontvangst van het aanmeldingsformulier en het inschrijfgeld.
  
  Voor de Thema avonden geldt bij afzegging geen retour van het geld. Dit i.v.m.kosten. U mag zelf voor een vervanger(ster) zorgen,
        dit in overleg met SScDZ.

*  Betaling:
  ●  Het bedrag voor de cursus dient bij inschrijving direct voor de helft voldaan te worden.
  ●
  Het bedrag voor de cursus/thema avonden dient minimaal voor de door ons vastgestelde tijd in zijn geheel te zijn voldaan,
       contant of door overmaking op onze rekening. (tenzij anders afgesproken met ons.)
  
  Betaling van de activiteiten van SScDZ dienen uitsluitend contant (tenzij anders vermeldt) te worden betaald
  
  Pinnen is NIET mogelijk!

*  Annulering:
   ●  Annulering van uw deelname aan een cursus is mogelijk tot 21 dagen voor aanvang van de cursus.
        Dit in verband met het bevestigen van afspraken en kosten.
   ●   Mocht u binnen deze 21 dagen afmelden voor een cursus, dan kost het u de helft van het bedrag wat u voor die cursus moet
         betalen.
   ●  Mocht u tijdens of na de eerste les van de cursus besluiten af te zien van het verder volgen van de cursus, dan dient u dit
        onmiddellijk kenbaar te maken. Dit is alleen schriftelijk mogelijk en wordt daarna schriftelijk bevestigd.
        Het betaalde lesgeld wordt niet terugbetaald en u krijgt het lesmateriaal niet mee.

 
  ●  Gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.
 
  ●  SScDZ behoudt zich het recht voor om klanten, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

*  De tijden:
   ●  In geval van onvoldoende aanmeldingen zal de aanvang van de cursus gewijzigd kunnen worden of wordt de cursus geannuleerd.
   ●  U dient 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn.

*  Certificaten:
     Bij elke cursus (uitzonderingen daargelaten) die u bij SScDZ volgt ontvangt u ter afsluiting een certificaat, mits men niet meer dan
     2  lessen afwezig is geweest.

*  Ziekte:
   ●  In geval van ziekte van de cursist dient men dit aan SScDZ mede te delen. Dit is telefonisch mogelijk.
   ●  Bij ziekte van SScSZ wordt de cursus verschoven naar de volgende cursusdag.

*  Cadeaubon:
 
  ●  Een cadeaubon moet bij reservering overlegd worden en kan niet achteraf verzilverd worden.
 
  ●  Bij verlies van de Cadeaubon vervalt het recht op eventuele openstaande activiteit.
 
  ●  De cadeaubon is niet in te wisselen voor contant geld.

*  Verantwoordelijkheid:
 
  ●  Klant blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan SScDZ.
 
  ●  Medische klachten dient u eerst met uw arts/specialist te overleggen.
 
  ●  Klant maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van SScDZ en kan derhalve geen aanspraak maken op vergoeding
        van enigerlei schade die uit deelneming aan massage/behandeling en/of gebruikmakend van de diensten van SScDZ voortvloeien.
 
  ●  SScDZ stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het
        gebouw van de behandeling/massage/of ander gebruik van SScDZ.
 
  ●  SScDZ is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor onbedoelde effecten en/of bijwerkingen van een
         behandeling/massage of andere diensten.

Tussentijdse wijzigingen in activiteiten SScDZ, welke vorm dan ook, en voorwaarden zijn mogelijk.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van SScDZ verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hierboven omschreven.
Deze richtlijnen zijn helaas nodig.

Ik (Aaltje de Vries) ben geen dokter, u doet er goed aan om eerst naar een arts te gaan.

Home