Spiritcentrum

Privacy statement Stichting Spiritcentrum de zon
(hieronder vallen ook *Spiritcentrum* & *Reikiseichemcentrumsimon*)

   Stichting Spiritcentrum De Zon gevestigd aan de Jozef Israėlsstraat 64 - 3351 BJ te Papendrecht:

   Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy
   verklaring. Wij zien er op toe dat deze gegevens vertrouwelijk en veilig gewaarborgd zijn.

 

 

   Persoonsgegevens die wij verwerken:

   Stichting Spiritcentrum De Zon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze
   diensten.

   U geeft deze gegevens geheel vrijwillig en vrijblijvend rechtstreeks aan ons door, bij aanmelding voor
   de nieuwsbrief, bij inschrijving van een activiteit of het verzenden van materialen.

 

   *Voor onze nieuwsbrief en activiteiten is dit niet meer dan uw naam en e-mail adres.
   *Voor het verzenden van materialen en beursactiviteiten zijn ook uw adresgegevens nodig.

 

 

   Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

   Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
   beschreven in dit privacy beleid tenzij wij van tevoren uw expliciete toestemming hebben verkregen.

   Wij gebruiken de gegevens om met u te communiceren over bijv. activiteiten en planning van afspraken.

   Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk is, tenzij wij hier wettelijk
   toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

   Toegang tot uw persoonsgegevens:

   U heeft altijd het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens of deze te laten verwijderen, tenzij
   deze wettelijk bewaard moeten worden.

 

   Stichting Spiritcentrum De Zon is verplicht als stichting om gegevens 10 jaar te bewaren.

  

   U kunt altijd contact met ons opnemen als er onduidelijkheden zijn.

 

Tussentijdse wijzigingen in activiteiten SScDZ, welke vorm dan ook, en Privacy statement zijn mogelijk.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van SScDZ verklaart akkoord te gaan met deze privacy statement
zoals hierboven omschreven.

Dit conform de privacy wet.

Ik (Aaltje de Vries) ben geen dokter, u doet er goed aan om eerst naar een arts te gaan.

Home