Spiritcentrum

Beursvoorwaarden Stichting Spiritcentrum de zon
(hieronder vallen ook *Spiritcentrum* & *Reikiseichemcentrumsimon*

 De volgende Beursvoorwaarden van Spiritcentrum  zijn van toepassing:

Papendrecht, 20 januari  2019

Inschrijving
Inschrijving voor deelname aan een beurs van stichting Spiritcentrum De Zon, geschiedt door het geheel ingevulde formulier als bijlage te mailen naar dezon.2010@gmail.com of op te sturen naar: 
stichting Spiritcentrum De Zon  
Jozef Israëlsstraat 64  
3351 BJ Papendrecht

Als u inschrijft gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden / verplichtingen van stichting Spiritcentrum De Zon.

Wanneer u ingeschreven heeft voor één van de beurzen van stichting Spiritcentrum De Zon betekend dit niet dat u ook een plaats heeft op deze beurs.
Stichting Spiritcentrum De Zon behoud het recht om, bij een teveel aan dezelfde disciplines, te kiezen voor een verscheidenheid aan disciplines. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door stichting Spiritcentrum De Zon.
Bij teveel inschrijvingen kunt u op de wachtlijst komen, mocht er een tafel vrij komen dan nemen wij kontakt met u op.

Factuur
Na ontvangst van de factuur bent u verplicht het aangegeven bedrag vóór de door ons
gestelde datum te voldoen onder vermelding van factuurnummer en klantnummer.
Zonder deze nummers kunnen wij de factuur niet verwerken.

Wanneer u een beurs annuleert nadat u de factuur van deze beurs gekregen heeft, of de factuur niet voor de door ons gestelde datum betaald heeft,  brengen wij administratiekosten in rekening van €5,-- per beurs.

Bij annulering korter dan 2 weken voor de beurs wordt geen stand huur terug betaald.

Tafel
Wanneer u een tafel toegewezen heeft gekregen, bent u ook de enige die daar consulten aan mag geven.
Het is niet toegestaan uw stand aan anderen in ondergebruik te geven.

Aan een consulttafel mogen geen materialen/artikelen verkocht worden.
Aan een verkoopkraam mogen geen consulten/behandelingen gegeven worden.

Het is niet toegestaan uw stand te verbreden door toevoegingen van tafels, banners of
wat ook. Alles dient te geschieden achter uw tafel zonder overlast te bezorgen voor uw collega’s.

De gevraagde consultprijzen zijn vastgesteld tot € 15.-- per consult (lager mag).
Een consult mag niet aan tijd onderhevig zijn.

Op tafel moet uw naam, consultprijs en discipline voor iedereen duidelijk zichtbaar te lezen zijn.

Bij binnenkomst vindt u uw naam op tafel, dit is uw vaste plaats voor deze beurs.
De naamkaartjes dient u terug te geven aan Aaltje of Simon.

Locatie voorwaarden
Bij elke gelegenheid mag er GEEN wierrook of heilighout etc gebrand worden.
Ook mogen er GEEN geurbranders gebruikt worden.

Einde beurs
Indien u als standhouder/deelnemer uw stand vroegtijdig ontruimd dan wel verlaat,
zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie van stichting Spiritcentrum De Zon, heeft dit uitsluiting van komende beurzen van stichting Spiritcentrum De Zon tot gevolg.

Na afloop van de beurs mag u de bloemen mee naar huis nemen die op uw tafel staan, de vaasjes en kaarshouders van ons graag laten staan.

Wij vragen u om uw plaats schoon achter te laten en gebruikte kopjes/bordjes terug te brengen.

Betaling: Het is niet mogelijk om uw factuur op de beurs te betalen. Wanneer er niet vooraf betaald is, heeft u geen toegewezen plaats op deze beurs.

  • Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt tijdens de duur van de beurs en gedurende de op- en afbouw periode,
  • Deelnemers zijn verplicht tijdens de beursdag aanwezig te zijn, van 11.00 – 17.00 uur. (Uitgezonderd speciale beurzen)

Deelnemers zijn te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de door, of namens hen ingebrachte goederen en artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor uw eigen risico.

Algemene informatie
Indien door overmacht de beurs onverhoopt niet door kan gaan, zal stichting Spiritcentrum De Zon uitsluitend het bedrag dat zij van u heeft ontvangen voor inschrijving voor de desbetreffende beurs, binnen 30 dagen aan u retourneren.
Eventuele rente en andere kosten zijn voor uw  eigen risico en worden niet vergoed door stichting Spiritcentrum De Zon.

Alles waarin deze voorwaarden niet in voorziet, beslist het bestuur van stichting Spiritcentrum De Zon!

 

Tussentijdse wijzigingen in activiteiten van stichting spiritcentrum de zon, in welke vorm dan ook, zijn mogelijk.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van stichting spiritcentrum de zon verklaart akkoord te gaan met
de algemene voorwaarden / privacy statement / beursvoorwaarden.

Ik (Aaltje de Vries) ben geen dokter, u doet er goed aan om eerst naar een arts te gaan.

Home